Resum

Aquest article analitza des de la teoria dels actes de parla els discursos socialitzats, entre 2016 i 2019, per la premsa polaritzada amb ideologies en conflicte en el context de l’anomenat procés sobiranista a Catalunya i l’Estat espanyol. Per una banda, es destaquen, amb un enfocament pragmàtic, alguns dels termes que el llenguatge mediàtic ha creat dins l’esfera sobiranista per construir-ne el relat ideològic; per l’altra, s’estudia la deslegitimació que n’han fet els mitjans d’àmbit estatalista en la construcció del contrarelat. En aquesta confrontació dialèctica argumentativa, els mitjans de comunicació, autèntics intermediaris sociocognitius entre el marc mental i el marc contextual, han socialitzat actituds lingüístiques a l’entorn de l’ús social de la llengua catalana, en tant que idioma en competència sociolingüística amb l’espanyol. El present estudi vol mesurar fins a quin punt aquestes creences són representacions socials lligades a una ideologia fonamental de grup i, alhora, constatar-ne les estratègies retòriques, especialment lèxiques, usades en les proposicions medul·lars d’ambdues esferes mediàtiques.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 05/10/21
Accepted on 05/10/21
Submitted on 05/10/21

Volume 36, Issue 2, 2021
DOI: 10.7203/caplletra.71.21040
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?