Abstract

Els conceptes d’edifici d’energia neta nul·la o quasi nul·la fan referència al balanç de l’energia necessària per mantenir un edifici en condicions de desenvolupar-hi alguna activitat, aquesta energia es coneix com energia regulada. Per aconseguir les fites de la UE indicades a les diferents directives europees sobre edificació i eficiència energètica és urgent efectuar la transposició completa de la Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) de la Comissió Europea. Les limitacions inherents a l’aprofitament del potencial de l’eficiència energètica als edificis fan necessari, per assolir els objectius comunitaris de descarbonització de l’economia, plantejar-se actuacions a escala d’unitats urbanes més enllà del propi edifici. Si es prenen les iniciatives adients el mercat elèctric podrà proveir energia econòmicament competitiva, mediambientalment compatible i socialment inclusiva. Paraules clau: Dret al sol, Certificats energètics, Paradoxes energètiques, Generació distribuïda, Paritat de xarxa. Barcelona 28 de febrer de 2018.

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 10/05/18
Accepted on 16/04/18
Submitted on 28/02/18

Licence: Other

Document Score

0

Views 10
Recommendations 0

Share this document