Resum

En el marc de la realització de la tesi doctoral sobre el notari valencià Miquel Ortigues, hem estudiat l’obra atribuïda així com qüestions d’aspectes biogràfics i contextuals. En aquest article ens centrem en la importància de l’aparició d’una composició inèdita trobada en els seus protocols notarials i una revisió sobre la magnitud del personatge a partir de les relacions literàries que s’expliciten en els versos. L’article representa un nou enfocament sobre Miquel Ortigues que té en compte dades empíriques recollides als arxius. De forma col·lateral també significa la irrupció d’altres dos poetes, Ausiàs Crespí de Valldaura i Joan Ram Escrivà en el panorama poètic de les preguntes i respostes valencianes de finals del s. XV, i als quals també dediquem un article. L’estudi de Miquel Ortigues i dels poetes participants de la Resposta és important per a calibrar el que pot donar de si l’aprofundiment en el treball d’arxiu i en la descoberta de personatges literaris que ajuden a entendre com era el circuit literari poètic valencià de finals de segle xv i quina influència degueren tenir respecte a les noves modes literàries.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 05/10/21
Accepted on 05/10/21
Submitted on 05/10/21

Volume 36, Issue 2, 2021
DOI: 10.7203/caplletra.71.21030
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?