Documents published in Scipedia

  • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

    Abstract
    L'objectiu final de la ponència és establir els mecanismes per, d'una forma innovadora i creativa, abordar una reforma de l'estructura fiscal introduint [...]

contributions