Abstract

Abstract: Notes on some linguistic and sociolinguistic aspects of the Valencian "translation".

Abstract

Al voltant de 2005, quart centenari de la publicació de la primera part del Quixot, hem constatat l’aparició de vint adaptacions i versions al català per a joves i infants d’aquesta obra cervantina. La dada resulta especialment significativa si tenim en compte que durant els [...]

Abstract

En aquest treball fem palesa la utilitat dels contrastos traductològics com a eina fonamental en la interpretació del sentit o significat d’una obra i un lèxic allunyat cronològicament de l’actualitat, com és el cas del "Curial e Güelfa", ja que les perspectives diverses [...]

Abstract

Application of the experience of the Translatology and the Discourse Analysis to the film translation, and particularly, to proxemics, kinetics and gestures elements, essential for the control of the isochrony between iconicity and verbality in the dubbing process.

Abstract

In the last years ans in the field of translation into Catalan, there has been a lot of interest on the relationship between stylistics and translation. This line of research has been influenced by concepts developed by the Manipulation School, the theory of the polysystem and the [...]