Abstract

A reduction of environmental burdens is currently required. In particular, proposing a new approach for the construction of a smart city using renewable energy is important. The technological development of a smart city is founded building equipment and infrastructure. However, planning [...]

Abstract

RESUM

El marc institucional en el que es porta a terme l’avaluació de les polítiques públiques – i en particular el de les infraestructures - condiciona en gran mesura el seu nivell de qualitat i l’ús que [...]

Abstract

El marc institucional en el que es realitza l’avaluació de projectes d’infraestructures condiciona en gran mesura la seva qualitat i el seu paper en la presa de decisions. Entre els factors que tenen un impacte sobre la qualitat de l’avaluació destaquen: [...]

Abstract

The future of interurban public transport will be significantly affected by public sector decisions concerning investment in infrastructure, particularly the construction of new high-speed rail lines in medium-distance corridors where cars, buses, airplanes and conventional trains [...]