Abstract

Cryosphere science research and development (R&D) has been strongly committed to public service, integrating natural sciences with socioeconomic impacts. Owing to the current shift from purely natural cryosphere scientific research to linking cryosphere science with socioeconomic [...]

Abstract

RESUM

El marc institucional en el que es porta a terme l’avaluació de les polítiques públiques – i en particular el de les infraestructures - condiciona en gran mesura el seu nivell de qualitat i l’ús que [...]

Abstract

El marc institucional en el que es realitza l’avaluació de projectes d’infraestructures condiciona en gran mesura la seva qualitat i el seu paper en la presa de decisions. Entre els factors que tenen un impacte sobre la qualitat de l’avaluació destaquen: [...]