Abstract

En les darreres dècades l’ús de tecnologies de la informació i comunicació s’ha expandit en l’àmbit de l’ensenyament. D’entre les seves aplicacions, destaquen pràctiques que busquen introduir elements d’automatització [...]

Abstract

Los profesionales tendrán que convivir cada vez más, a lo largo de su vida laboral, con períodos de trabajo pleno, parcial o en paro, de formación más o menos intensa e incluso de autoempleo. Además, la evolución del conocimiento [...]

Abstract

Un dels principals elements que ha centrat el debat educatiu durant els darrers anys, és la gran quantitat d’individus que no continuen els seus estudis més enllà de la escolarització obligatòria i que es quantifica mitjançant una [...]

Abstract

La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial de la taxa d’atur i la incidència especialment greu en determinats col·lectius ha reobert [...]

Abstract

L’abril del 2016 vam presentar l’informe sobre equitat en l’accés a la universitat i en la inserció al mercat laboral dels universitaris a Catalunya. Per a aquest estudi vam analitzar l’evolució de l’accés a la universitat [...]

Abstract

En aquesta aportació es proposa la següent hipòtesi:

La necessitat d’innovar en el sistema educatiu de Catalunya per poder-se adaptar als nous moments que planteja la societat actual.

S’aportarà una anàlisi de la [...]

Abstract

The literature on intergenerational mobility has for long recognized the importance of education as the key intermediate factor (Breen & Jonsson, 2005; Erikson & Goldthorpe, 2002). The main findings resulting from this research are that there is a large increase in educational [...]

Abstract

En el context socioeconòmic i laboral de Catalunya, amb una taxa d’atur dels joves entre 16 i 29 anys del 22,3% (III trim. 2017), les universitats han de comprometre’s a formar i preparar estudiants que tinguin més garanties d’inserció laboral. [...]

Abstract

3er Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya
Per a l’eix temàtic cinquè. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes

Montse Álvarez, Fundación CYD i Universitat de Barcelona

En aquesta contribució [...]

Abstract

[...]