Abstract

La viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles de petites dimensions passa sovint per una especialització de la producció. Aquesta especialització suposa fer un ús molt intensiu del sòl i de la tecnologia. Com a exemples de [...]

Abstract

La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015

Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa

 

Existeix un tòpic estès en el sentit que les empreses, són [...]

Abstract

Malgrat que Catalunya es percebuda fins ara com una destinació refugi, vivim un moment de gran incertesa de la demanda. Donada la importància de l’aportació de les industries turístiques al PIB català, i la horitzontalitat del sector dins [...]

Abstract

  • L’economia del s. XXI és l’economia de les ciutats, l’economia urbana

  • A les ciutats es concentra cada cop més el gruix de la producció i del consum

  • A les ciutats és on genera [...]

Abstract

La Unió Europea defineix i classifica les empreses segons el seu tamany en micropime, petita, mitjana i gran empresa. Per fer-ho, es basa en el número de treballadors, el volum de negoci i el balanç general anual.

El tamany més petit d’empresa, [...]

Abstract

Els clústers com a fenomen espontani de la economia son presents des de fa moltes dècades en la gran majoria dels països i més en aquells que, com Catalunya, compten amb teixit [...]

Abstract

“ La economia sostenible, verda o circular  - per utilitzar alguns dels descriptius més comuns – és una prioritat per les institucions internacionals i catalanes. Les recomanacions de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, les polítiques [...]

Abstract

Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de les oscil·lacions característiques del cicle econòmic, no s’hagi detectat un augment [...]

Abstract

La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats amb la reducció dels costos de transacció, la mobilització de recursos ociosos o l’accés [...]

Abstract

L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no financeres amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/no cotitzades; familiars/no [...]