Abstract

TRANSICIÓ FERROVIÀRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

 

 

Aquest treball es la primera part d’un altre més ampli que es dirà “nova [...]

Abstract

In this paper we address how ports can generate value for society, in an era of important changes in the environment ports operate in. First, we describe in general terms the various components of a port complex: a transport hub, a logistics cluster, [...]

Abstract

Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos -  alguns en diuen quarta revolució industrial – que tenen com a element comú la ràpida aparició i penetració de noves tecnologies disruptives, que imaginen nous productes, que [...]

Abstract

La presentació descriurà de manera estructurada els problemes que ha de confrontar el finançament del transport públic urbà dels països més desenvolupats, amb una descripció de la problemàtica catalana. La necessitat [...]

Abstract

RESUM

El marc institucional en el que es porta a terme l’avaluació de les polítiques públiques – i en particular el de les infraestructures - condiciona en gran mesura el seu nivell de qualitat i l’ús que [...]

Abstract

 

Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment de la mobilitat, paral·lel al creixement econòmic, que converteix la congestió i, per consegüent, [...]

Abstract

La ponència girarà al voltant de l’àmbit urbanístic relatiu als espais d’activitat econòmica de casa nostra, amb una primera identificació dels reptes i limitacions dels polígons industrials a Catalunya que, a grans trets, [...]

Abstract

En 1918 Cambó propulsó “Elementos para el estudio del problema ferroviario español”. Hoy, con toda modestia, intentamos hacer algo parecido. Es la propuesta para integrar el ferrocarril ibérico en la red europea. Debe hacerse desde los Pirineos [...]