Resum

L’objectiu d’aquest treball és mostrar una tradició poètica femenina de certamen que ha perviscut al llarg dels segles, tot centrant-nos en el moment de màxim esplendor, el Barroc. La nostra intenció és visibilitzar aquest focus de difusió des de la perspectiva de la creació i la circulació d’alguns dels primers textos impresos atribuïts a les dones en la història de les nostres lletres, amb poesia tant en llengua catalana i castellana com —molt escassament— llatina. Per fer-ho, després d’haver dut a terme una recerca exhaustiva sobre l’univers dels certàmens dels segles XVI-XVII, i de sistematitzar-ne la producció, oferim algunes observacions de caire sociològic i literari relacionades amb l’origen social de les autores, i el paper i les motivacions d’aquesta participació femenina.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 27/09/18
Accepted on 27/09/18
Submitted on 27/09/18

Volume 33, Issue 2, 2018
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?