Abstract

L'ampliació del saldo comercial abans de la crisis financera internacional i el seu posterior tancament han estat característiques definitòries de l'evolució econòmica espanyola i catalana en els darrers anys. Aquest document identifica el paper dels factors estructurals i cíclics en l'evolució del sadlo comercial català. Els  factors estructurals recullen característiques de l'economia com factors demogràfics, l'estructura econòmica i el nivell de desenvolupament, mentre que els altres capturen la situació cíclica de la pròpia economia i la global. Una major aportació dels factors estructurals apunta a una major sostenibilitat dels bons registres del saldo per compte corrent dels darrers anys. 

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 26/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

5

Views 50
Recommendations 1

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?