Abstract

L’estudi s’inscriu en un programa de recerca  que es planteja identificar les característiques del model de creixement de l’economia de la metròpoli de Barcelona i la seva relació amb la distribució de la renda. El programa s’adreça a identificar les bases d’ un nou model de creixement inclusiu de base urbana.

La ponència  se centra en l’anàlisi d’indicadors de distribució de la renda i risc de pobresa. Es mesura de la desigualtat a Catalunya i la metròpoli de Barcelona a partir del coeficient de Gini pel període 2006-2016. S’estudia l’evolució de la distribució de la renda  segons el lloc d’origen de la població. S’estudia la taxa de risc de pobresa i l’efecte del  lloguer imputat de l’habitatge.

Es detecta una especial incidència de la crisi sobre la població estrangera, tant en indicadors relacionats amb la  distribució de la renda  com en indicadors de risc de pobresa. Es mesura l’impacte positiu del lloguer imputat sobre la desigualtat excepte  en dos col·lectius: els joves i les persones nascudes a l’estranger.

Back to Top

Document information

Published on 16/02/18
Submitted on 16/02/18

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?