Abstract

La contribució d’una gestió eficient dels residus al foment de l’economia circular.
Josep Maria Tost
Director de l'Agència de Residus de Catalunya

L'economia circular és un model econòmic i productiu que estableix que qualsevol residu és un recurs. Aplicant les seves bases, aconseguim:

-              Millorar els resultats econòmics reduint l'ús dels recursos
-              Identificar i crear noves oportunitats de creixement econòmic
-              Garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials
-              Lluitar contra el canvi climàtic (un 3% del factor climàtic té a veure amb la gestió de residus)
A Catalunya s’ha plantejat un horitzó del 60% de recollida selectiva per a 2020 i, tenint en compte que actualment s’està en el 38% de, cal avançar en les estratègies per millorar aquests resultats. Les administracions, les empreses i la societat en general són claus per tal d’assolir un circularitat dels residus com a recursos.

Back to Top

Document information

Published on 10/01/18
Submitted on 09/01/18

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 35
Recommendations 0

Share this document

Keywords