Abstract

This paper examines the reliability of the operation of cableway systems in Slovenia, which has major impact on the quality of service in the mountain tourism, mainly in wintertime. Different types of cableway installations in Slovenia were captured in a sample and fault tree analysis (FTA) was made on the basis of the obtained data. The paper presents the results of the analysis. With these results it is possible to determine the probability of faults of different types of cableways, which types of faults have the greatest impact on the termination of operation, which components of cableways fail most, what is the impact of age of cableways on the occurrence of the faults. Finally, an attempt was made to find if occurrence of faults on individual cableway installation has also impact on traffic on this cableway due to reduced quality of service. Članek proučuje sigurnost delovanja žičniških naprav v Sloveniji, katere imajo velik vpliv na kakovost storitev v gorskem turizmu, največ v zimskem času. V vzorec so bile zajete slovenske žičniške naprave različnih vrst in na osnovi pridobljenih podatkov o odpovedi njihovega delovanja je bila narejena analiza drevesa napak (FTA). V članku so predstavljeni rezultati analize s pomočjo katere se je dalo ugotoviti, kakšna je verjetnost odpovedi posameznih vrst žičniških naprav, katere vrste napak imajo največji vpliv na odpovedi, kateri sklopi žičniških naprav največkrat odpovedo, kakšen vpliv ima starost žičniških naprav na pojav napak. Na koncu se je poskušalo ugotoviti tudi, ali ima pojav napak na posamezni žičniški napravi tudi vpliv na promet zaradi zmanjšane kakovosti storitve.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112103&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112102&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14239766?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v22i3.272
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66040&lang=slv,
https://trid.trb.org/view/925134,
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/272,
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/download/272/176,
https://core.ac.uk/display/90988843,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2060928989
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2010

Volume 2010, 2010
DOI: 10.7307/ptt.v22i3.272
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?