Abstract

El "paper" analitzarà les causes de l'última gran crisi bancaria a Espanya, que s'inicia l'any 2007 (encara no tancada del tot) i que ha suposat la desaparició de 38 entitats financeres, passant de 50 a 12. El cost d'aquesta crisi ha estat de milers de milions de recursos públics destinats al rescat bancari i també la pèrdua de milions de llocs de treball.

Analitzarem quin va ser el paper del Banc d'Espanya
en la previsió, o no, de la crisi, quins mecanismes reguladors i de supervisió van fallar i com es va acabar gestionant aquesta crisi bancaria un cop es va veure, l'any 2011, que la crisi econòmica tindria forma de W. Finalment, es presentaran unes breus reflexions de caràcter general sobre com millorar els aspectes reguladors i supervisors, ara ja en mans del Banc Central Europeu.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 22/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 16
Recommendations 0

Share this document