1 (EIX 6 - Transformació digital i benestar) Integració de plataformes digitals i psicologia positiva: Una aplicació web per millorar el benestar dels estudiants universitaris

2 L'entorn BANI ofereix oportunitats inigualables per a la innovació educativa, en particular per millorar el benestar dels estudiants a través de plataformes digitals. Aquesta proposta descriu una aplicació web desenvolupada en el marc del projecte europeu Happy Power, dissenyada per millorar el benestar dels estudiants universitaris mitjançant la integració d'intervencions en psicologia positiva (IPP) amb solucions digitals fàcils d'implementar. Aquesta aplicació aborda problemes psicològics comuns, com ara l'estrès i la depressió dels joves, que constitueixen barreres importants per a l'èxit dels estudiants.

Basant-se en les conclusions de Parks & Boucher(2020), l'aplicació utilitza mitjans digitals per proporcionar beneficis psicològics que ofereixen una intervenció presencial i un seguiment a distància a través del webapp. Incorpora elements com la gamificació i les funcions interactives per fomentar el compromís i l'ús sostingut, millorant així les experiències educatives i la resiliència psicològica dels estudiants.

A més, la integració d'aquesta eina al pla d'estudis universitari recolza les necessitats emergents d'alfabetització digital i d'innovació educativa, reflectint els canvis econòmics i socials més amplis cap a la transformació digital. Aquesta iniciativa s'alinea amb els principis descrits per Seligman et al. (2009), que fomenten un paradigma educatiu que equilibra el benestar psicològic amb el rendiment acadèmic.

Destacar també una investigació recent de Kounenou et al. (2022) destaca l‟eficàcia d‟una IPP grupal de 5 setmanes per millorar les emocions positives, la resiliència, la felicitat, l‟optimisme il‟autoestima entre els estudiants universitaris. Aquest estudi recolza l'enfocament que les IPP estructurades poden millorar eficaçment el benestar i els resultats de salut mental en entorns universitaris. La integració de diversos exercicis com les cartes d'agraïment, el pensament optimista, la repetició d'experiències positives i la socialització, tal com es va evidenciar a l'estudi, es pot adaptar per al lliurament digital a través de l'aplicació, proporcionant un model escalable per a millorar el benestar dels estudiants a nivell europeu.

Es preveu que el desenvolupament d'aquesta aplicació web a l'entorn acadèmic no només millorarà els resultats individuals dels estudiants, sinó que també contribuirà a crear un entorn educatiu més productiu i propici. L'ús de IPP basades en l'evidència científica a l'educació superior, com demostra l'èxit de l'estudi a Grècia, suggereix que intervencions digitals similars poden ser beneficioses a nivell mundial. Això representa un pas significatiu cap a la integració dels coneixements científics de la psicologia positiva amb la innovació digital, oferint un model escalable per millorar el benestar dels estudiants a través de la tecnologia.in text

3 Bibliography

4 Acknowledgments

5 References

  • Kounenou, K., Kalamatianos, A., Garipi, A., & Kourmousi, N. (2022). A positive psychology group intervention in Greek university students by the counseling center: Effectiveness of implementation. Frontiers in psychology, 13, 965945. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.965945
  • Parks, A. C., & Boucher, E. M. (2020). Positive Psychological Interventions (PPIs) in the age of COVID-19: on the potential impact of digital PPIs on loneliness. The Journal of Positive Psychology, 15(5), 569-571. doi:10.1080/17439760.2020.1789715
  • Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 35(3), 293-311. doi:10.1080/03054980902934563
Back to Top

Document information

Published on 10/06/24
Submitted on 30/04/24

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document