Abstract

The ropeway transportation system plays a major role in mountain resorts. In order to provide a sustainable development of the entire mountain resort system, the real capacity of the ropeway transportation system was set. The real capacity of the ropeway transportation system is one of the indicators of the development harmonisation level of single system elements. The research into this field was carried out at the Road Traffic Centre of the Faculty of Civil Engineering, University of Maribor. The paper deals with the basic points of the topic and the methods used. The know-how transfer of experiences into the Slovenian environment is presented together with the obtained results. V sistemu gorskih športno turističnih centrov ima izjemno pomembno vlogo žičniški prometni podsistem. Zanj je značilna izjemna prepletenost medsebojnih vplivov posameznih elementov sistema. S ciljem zagotavljanja trajnostno usklajenega razvoja celotnega sistema gorsko turističnih centrov je bila v okviru raziskav s tega področja v Centru za ceste in cestni promet na Oddelku za promet, Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru določena realna kapaciteta žičniškega prometnega sistema. Izkazalo se je, da je izjemno uporabna kot pokazatelj stopnje usklajenosti razvoja posameznih elementov obravnavanega sistema. V članku so prikazana temeljna izhodišča, metoda in rezultati raziskovanja tega področja ter rezultati prenosa novih znanj v slovensko okolje.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112096&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112095&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5377302?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2012

Volume 2012, 2012
DOI: 10.7307/ptt.v12i2.736
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?