Abstract

Els encapsuladors en anglès – una síntesi personal Aquest treball ofereix una retrospectiva personal sobre la noció i el fenomen discursiu de shell noun (o encapsulador, literalment nom closca). Després d’una breu introducció, discutirem alguns aspectes terminològics i metodològics i efectuarem algunes remarques sobre la classificació dels usos dels encapsuladors. Finalment, aportarem una revisió d’investigacions recents sobre l’origen i el desenvolupament diacrònic dels encapsuladors i de les construccions encapsuladores, i discutirem una sèrie de noves aportacions en l’estudi de l’encapsulació des de la introducció del concepte en els anys 90 del segle passat.

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 21/03/18
Accepted on 21/03/18
Submitted on 21/03/18

Volume 33, Issue 1, 2018
DOI: 10.7203/caplletra.64.11368
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Times cited: 2
Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?