Resum

Resum: Estudi i proposta de reconstrucció del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Es tracta d’un còdex de la primera meitat del s. XV, actualment restaurat, que ha patit importants pèrdues de folis, mentre que altres han estat relligats en ordre incorrecte. El volum conté obres mèdiques i doctrinals, com ara traduccions catalanes del Thesarus pauperum de Pere Hispà, del Macer floridus d’Odó de Meung o del llibre II dels Disticha Catonis, i també obres escrites originalment en català, com el Llibre de Sent Soví i els Mil proverbis de Ramon Llull. El mal estat del volum ha dificultat la constatació d’alguns aspectes relatius a la seva constitució, que apunten vers un antecedent problemàtic.Paraules clau: codicologia, transmissió manuscrita, ms. 216, Biblioteca Històrica de la Universitat de València, Llibre de Sent Soví, Mil proverbis, Ramon Llull.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 06/09/15
Accepted on 06/09/15
Submitted on 06/09/15

Volume 30, Issue 2, 2015
DOI: 10.7203/caplletra.59.6884
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?