Resum

La importància del discurs verbal en les pràctiques sanitàries és indiscutible i mereix l’atenció d’un programa de recerca interdisciplinari. Des del punt de vista de la lingüística mèdica o de la salut i l’anàlisi del discurs, aquest article explora el tema en dues directrius principals: la divulgació dels coneixements en l’àmbit de la salut i l’entrevista clínica com a gènere discursiu. Alguns del tòpics centrals tractats a l’article són: la relació entre el discurs i l’acció no verbal, i els conceptes d’empatia/confirmació, humor, responsabilitat compartida, argumentació/persuasió, "ethos" i autopresentació.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/11
Accepted on 31/03/11
Submitted on 31/03/11

Volume 26, Issue 1, 2011
DOI: 10.7203/caplletra.50.4718
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?