Resum

Resum: Les característiques semàntiques de l’experimentador, una entitat animada concebible com un protoagent, permeten que habitualment tingui preeminència sintàctica i semàntica en les oracions amb verbs psicològics catalans, i expliquen la flexibilitat d’aquests predicats per adaptar-se als esquemes conceptuals dels parlants. L’experimentador només perdrà aquesta preeminència quan hagi de «competir» amb un agent prototípic dins l’oració, una construcció agentiva coherent amb un experimentador amb cas acusatiu. Els mecanismes oracionals de preeminència semàntica i sintàctica donen raó del règim habitual amb datiu dels verbs interessar i agradar, com també dels contextos específics en què aquests verbs poden presentar-se en acusatiu, tot i que de forma més forçada en el cas del verb agradar. Paraules clau: acusatiu, agent, agradar, català, datiu, estímul, experimentador, interessar, pacient, protoagent, verb psicològic.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 04/06/17
Accepted on 04/06/17
Submitted on 04/06/17

Volume 32, Issue 1, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.62.9569
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 3
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?