Resum

Aquest article aborda l’anàlisi del teatre per a infants i adolescents aplicat a textos dramàtics editats. El plantejament d’anàlisi presentat té com punt de partida bàsic la consideració del teatre com una interacció escènica, amb la voluntat de desenvolupar un tipus d’anàlisi que done compte del model de construcció escènica i, fins i tot, d’una concepció de l’acte teatral destinat a infants i a adolescents.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/09
Accepted on 31/03/09
Submitted on 31/03/09

Volume 24, Issue 1, 2009
DOI: 10.7203/caplletra.46.4762
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?