Abstract

In industrialized countries people over 50 years of age represent a rapidly growing part of population. Their lifestyle is also becoming more active, which means that the percentage of older drivers in the population of all drivers is also increasing. Many different studies have shown that elderly drivers are more frequently involved in specific types of accidents, especially at intersections. In the past 15 years there was a trend of increasing popularity of roundabouts in Slovenia. Their introduction was generally supported by the arguments of increased traffic-flow capacity and traffic safety as well. The studies on which these arguments are based were performed with an “ideal” type of driver in mind the one that fully understands new rules and reacts correctly in all situations that may occur at such intersections, where there are no light signals to guide them. An elderly person does not necessarily conform to that ideal and if the percentage of elderly drivers became significant, the premises of the above mentioned studies may not be correct anymore which in turn implies that their results could also be questioned. The present study concentrated on the evaluation of traffic safety of elderly drivers, at various types of intersection, from their own perspective. Various statistical analyses of obtained data were performed. The most important finding was that we may claim, with high degree of probability, that the average person of the age of over 60 feels more unsafe at double-lane roundabouts than they would feel had the same intersection been equipped with traffic lights. Elderly traffic participants will always cause more accidents or participate in them due to hazardous factors. Challenge, arising from many different studies and researches, is in studying what measures and solutions can reduce the risk for elderly participants. Veliko število študij kaže, da se starost prebivalstva povečuje. To velja tudi za Evropsko unijo, hkrati pa tudi za Slovenijo. Statistične analize kažejo, da se v državah Evropske unije življenjska doba prebivalstva letno povišuje. V Sloveniji je 21,6% populacije starejše od 60 let. Dejstvo je, da je večina teh ljudi udeležencev v prometu, predvsem v cestnem prometu. Članek prikazuje rezultate študije, katere osnovni namen je bil analiza dejanske varnosti starejših udeležencev v cestnem prometu v Sloveniji. Raziskava je imela dva osnovna cilja. Prvi cilj je bil ugotoviti, ali se starejši udeleženci v obstoječih prometnih razmerah počutijo varne. Drugi cilj je bil usmerjen v ugotavljanje varnosti starejših oseb v različnih tipih nivojskih križišč, kjer so udeleženi v cestnem prometnem dogajanju kot pešci, kolesarji in vozniki. Rezultati anketiranja so pokazali, da se največje število starejših oseb, ne glede na to, ali so to pešci, kolesarji ali vozniki motornega vozila, najbolj varno počuti v semaforiziranih križiščih in najmanj varno v dvopasovnih krožnih križiščih. Starejši udeleženci v prometu bodo zaradi dejavnikov tveganja vedno med tistimi skupinami udeležencev cestnega prometa, ki pogosteje povzročajo nesreče oziroma so v njih udeleženi. Izziv, ki izhaja iz opravljenih študij in raziskav, je povezan predvsem s proučevanjem ukrepov in rešitev, s katerimi lahko vplivamo na zmanjšanje tveganja starejših udeležencev v prometu.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112159&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112158&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14240022?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/275,
https://trid.trb.org/view/925177,
https://core.ac.uk/display/90988830,
https://doaj.org/article/0d9795210e6c49339f77eb042fa8024b,
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/download/275/179,
https://academic.microsoft.com/#/detail/2051519339
http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v22i3.275
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
DOI: 10.7307/ptt.v22i3.275
Licence: Other

Document Score

0

Views 5
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?