Resum

Aproximació a les relacions literàries catalanes-castellanes a la «fi de Segle», des de la recuperació de dades més generals i reconstructores de certs aspectes d’aquell espectre fins a un cas concret —el de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i el seu «vedat»—, exercici que pot ajudar a indagar sobre algun dels seus dobles vessants. En particular, s’interroga sobre l’abast de la combinatòria possible entre identitat i correspondències intel·lectuals i artístiques.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/10
Accepted on 31/03/10
Submitted on 31/03/10

Volume 25, Issue 1, 2010
DOI: 10.7203/caplletra.48.4737
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?