Resum

Resum: L’article analitza diverses estratègies utilitzades per dues poetes catalanes, Maria-Mercè Marçal i Dolors Miquel, per deconstruir els discursos mitjançant els quals s’han construït els rols de gènere. Assenyalarem algunes coincidències entre les dues poetes com el fet que ambdues reformulin els estereotips femenins, que presentin un jo líric fragmentat i canviant, i que dialoguin amb les sagrades escriptures, reescrivint el parenostre i feminitzant Déu. Tant Maria-Mercè Marçal com Dolors Miquel aborden a través del discurs poètic alguns dels anhels, propostes i debats dels moviments feministes contemporanis.Paraules clau: Maria-Mercè Marçal, Dolors Miquel, estereotips femenins, subjecte androcèntric,feminització de Déu

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 04/06/17
Accepted on 04/06/17
Submitted on 04/06/17

Volume 32, Issue 1, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.62.9567
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?