Resum

L’autor presenta i comenta les obres sobre gramàtica contrastiva del català i altres llengües realitzades per lingüistes alemanys des de 1502 fins a l’actualitat. S’hi consideren al voltant de quaranta títols referits de manera gairebé exclusiva als altres idiomes romànics i a l’alemany. Al començament, només era possible trobar qüestions de caire contrastiu en obres més generals, però a partir de 1917 comencen a aparèixer llibres i articles amb una orientació directament contrastiva.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/09
Accepted on 30/09/09
Submitted on 30/09/09

Volume 24, Issue 2, 2009
DOI: 10.7203/caplletra.47.4752
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?