Abstract

The paper explores the significance of human potentials management in micro and macro transport systems and investigates to what extent do the human potentials represent the factor of growth and development of transport systems. The facts gathered in this paper should represent the quantitative starting points for viewing the specifics of transport service productions and future movements on the transport labour market, and the possibilities of information technologies implementation in transport human potentials management optimizations, all with the aim of producing new and of improving the inherited comparative advantages of the Croatian transport systems. Temeljni cilj ove znanstvene rasprave jest istražiti značenje upravljanja ljudskim potencijalima u mikro i makro prometnim sustavima, odnosno mogu li i u kojoj mjeri ljudski potencijali biti čimbenikom rasta i razvoja prometnih sustava. Dobivene spoznaje u ovoj znanstvenoj raspravi trebaju predstavljati kvalitetna polazišta za sagledavanje specifičnosti proizvodnje prometnih usluga i budućih kretanja na prometnome tržištu rada, te mogućnosti implementacije informacijskih tehnologija u optimalizaciji upravljanja ljudskim potencijalima u prometu, a sve s ciljem proizvođenja novih i oplemenjivanja naslijeđenih komparativnih prednosti hrvatskoga prometnoga sustava.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=111993&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=111992&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8945174?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
DOI: 10.7307/ptt.v16i3.588
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?