Resum

Resum: Les comarques de la diòcesi de Tortosa constitueixen actualment un territori interautonòmic on la varietat geogràfica autòctona, el subdialecte tortosí, rep pressions modelitzadores de signe diferent. L’article vol fer un recorregut històric que done llum sobre les dinàmiques sociopolítiques que han menat a l’esmicolament d’aquest àmbit de referència. Paral·lelament, hem avaluat el model formal dels narradors de la zona des dels inicis del segle XX. L’objectiu final és donar compte de la correlació que hi ha entre la demanda d’especificitat en la varietat formal de la llengua i les dinàmiques identitàries que senyoregen en el territori.Paraules clau: sociolingüística, planificació del corpus, model de llengua, llengua literària, identitat.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/14
Accepted on 30/09/14
Submitted on 30/09/14

Volume 29, Issue 2, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.57.6793
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?