Resum

En aquest article em propòs reflexionar sobre la recerca de mecanismes de representació literària de la diferència cultural i econòmica que es proposen erosionar la separació que justifica la dicotomia jo/altre. Ho faré a partir de l'estudi d'un cas concret: el volum La pell de la frontera (2014) de Francesc Serés. Aquest llibre contribuí a difondre la situació desesperada de molts migrants, així com també a denunciar la desatenció institucional davant d’uns canvis socials, econòmics i demogràfics que han modificat d’arrel la composició de molts pobles del Baix Cinca i del Segrià. En la meva lectura partiré de la hipòtesi que la representació dels objectes emprats i dels escenaris ruïnosos serveix a Serés per bastir un relat sobre el contacte amb la diferència que erosioni la barra mateixa de la dicotomia jo/altre. Estructuraré la meva interpretació en tres parts, on estudiaré: a) el procés de desplaçament de la posició d'autor, b) l’ús dels objectes usats com a lloc de contacte amb un altre que no es vol representar com a tal i c) l'erosió de la identitat de l'autor i de la representativitat de l'altre en un marc col·lectiu.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 27/09/18
Accepted on 27/09/18
Submitted on 27/09/18

Volume 33, Issue 2, 2018
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?