Resum

A través d’una comparació entre les proses mitològiques de Corella i les Transformacions de Francesc Alegre l’autora mostra que Alegre utilitza materials provinents de les Lamentacions i del Parlament en casa de Berenguer Mercader de Joan Roís de Corella per a la traducció catalana medieval de les Metamorfosis d’Ovidi, escrita entre 1472 i 1482, aproximadament. Així mateix, s’apunten indicis pel que fa a la influència del Raonament de Telamó i Ulisses a les Transformacions. Així, malgrat que Alegre parteix del poema llatí, completa la traducció amb la integració  d’altres fonts que decideix no explicitar (Bonsignori, Corella). Finalment, es detecta un indici que apuntaria al fet que Corella pogués haver consultat l’adaptació italiana de Bonsignori o una versió d’Ovidi que en depengués.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 12/02/19
Accepted on 12/02/19
Submitted on 12/02/19

Volume 34, Issue 1, 2019
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 3
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?