Resum

En aquest article duem a terme una anàlisi de la funció estilística que adopta la fraseologia en tres novel·les contemporànies originals en anglés —Enduring Love, d’Ian McEwan; The Road, de Cormac McCarthy; i Midnight’s Children, de Salman Rushdie— i les seues traduccions al català —Amor perdurable, La carretera i Els fills de la mitjanit, respectivament. Tot partint d’algunes reflexions teòriques a l’entorn de la fraseologia i la traducció, i mitjançant la comparació de les obres originals i les seues traduccions, en aquest treball analitzem alguns exemples d’unitats fraseològiques (UFs) presents en aquests textos que hi adquireixen una funció estilística rellevant i observem quines tècniques de la fraseologia apliquen els traductors quan s’enfronten a aquest tipus d’UFs.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 27/09/18
Accepted on 27/09/18
Submitted on 27/09/18

Volume 33, Issue 2, 2018
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?