Resum

Hi ha un ampli suport teòric i empíric en el camp de l'adquisició de segones llengües (L2) per a les estratègies d'instrucció que dirigeixen l'atenció de l’aprenent cap a les formes gramaticals durant les activitats centrades en el significat. Aquest tipus d'instrucció s’ha anomenat «instrucció de focus en la forma» i s’ha distingit dels enfocaments tradicionals basats en la gramàtica que ensenyen formes lingüístiques de manera aïllada i descontextualitzada, que s’ha anomenat «instrucció de focus en les formes». Aquest article comença amb una breu descripció de la noció de focus en la forma i els seus fonaments teòrics i empírics. A continuació, es presenten una sèrie d'opcions d'instrucció per a la integració d'un enfocament en la gramàtica en l'ensenyament comunicatiu de llengües. Es descriu cada opció, se'n repassen les bases teòriques i empíriques i es donen exemples de com es poden utilitzar a l'aula.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 30/11/17
Accepted on 30/11/17
Submitted on 30/11/17

Volume 32, Issue 2, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.63.10398
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 5
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?