Resum

L’estudi de la neologia és important no sols des d’un punt de vista metalingüístic, sinó també des de la perspectiva de la planificació lingüística, ja que mitjançant la monitorització de la creació lèxica és possible fer noves propostes lexicogràfiques i terminològiques. Donada la singularitat d’Andorra dins del domini lingüístic català, tant en termes demogràfics i geogràfics com polítics i culturals, la llengua pot tenir necessitats lèxiques i terminològiques diferents de la d’altres territoris. En aquest treball s’han analitzat els patrons de morfologia i dels processos de formació de la neologia andorrana, tot comparant-los amb els de la resta del domini lingúístic. A més, s’han classificat i analitzat semànticament els neologismes específics (anomenats hàpaxs) andorrans i s’ha observat que la creació lèxica específica ve determinada en general per l’entorn social, cultural, polític i econòmic d’Andorra.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 12/02/19
Accepted on 12/02/19
Submitted on 12/02/19

Volume 34, Issue 1, 2019
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?