Resum

L’article analitza el tractament i la presència de la ciutat en les obres de Vicent Andrés Estellés en funció de l’acostament o llunyania que el jo poètic hi estableix. Les obres estudiades remeten a cap període de producció concret, sinó que es troben disseminades  al llarg de tota la trajectòria del poeta a causa de la presència constant que l’espai hi té. Ens centrarem, doncs, en estudiar les dues maneres que el poeta té de representar la ciutat: la que la configura com una alteritat observada pel jo poètic i la que la practica des de la proximitat. Tot fent referència als diferents indrets significatius que configuren la identitat del jo poètic.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 27/09/18
Accepted on 27/09/18
Submitted on 27/09/18

Volume 33, Issue 2, 2018
DOI: 10.7203/caplletra.65.12616
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?