Abstract

Aquest treball estima l’impacte que una millora en la xarxa viària té en la inversió en béns d’equipament, distingint segons el nivell de PIB per càpita de cada territori. S’utilitzen dades agregades per 48 províncies observades entre 1977 i 2008. Els resultats mostren que una millora en la infraestructures té un impacte positiu en el creixement econòmic d’un territori que és tan més alt com més alt és el seu nivell de renda. Així mateix, es proposa un sistema d’equacions que permet aproximar l’impacte a llarg termini d’una infraestructura en el PIB. En relació amb aquest últim punt es presenta evidencia per Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Back to Top

Document information

Published on 17/11/17
Submitted on 25/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 24
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?