Resum

En aquest article s’analitzen alguns aspectes de la tradició textual del "Llibre dels àngels" (1392) de Francesc Eiximenis, a partir d’una col·lació dels quinze primers capítols del quart tractat, i es confronten amb les anàlisis textuals publicades per Wittlin (1983) i Gascon (1992). En alguns casos, es confirmen observacions anteriors (grups BOTE, GS, o el comportament estrany de A) i en altres es proposen nous grups (JN, MP) o solucions alternatives d’anàlisi (relació L i edicions incunables rm, i bipartició de la tradició ADGJLMNPQSrm / BEHOTD).

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/10
Accepted on 31/03/10
Submitted on 31/03/10

Volume 25, Issue 1, 2010
DOI: 10.7203/caplletra.48.4744
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?