Abstract

Fondurile UE raportate de fiecare localitate (municipalitate) în rapoartele anuale de execuție bugetară. Datele sunt prelucrate de autori, pe baza informațiilor publicate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Politici Fiscale și Bugetare Locale.

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 10/02/23

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?