Resum

T. S. Eliot i Carles Riba són dos autors amb moltes similituds: tots dos van viure aproxi­madament durant la mateixa època (la primera meitat del segle XX), tots dos van destacar com a poetes i com a crítics, i tots dos van escriure sobre temes literaris semblants, com, per exemple, l’humanisme, i sobre diversos autors de la literatura europea, com Dante, Goethe i Baudelaire. Però les seves diferents circumstàncies biogràfiques i els diferents contextos literaris, socials i polítics van condicionar la seva concepció de l’humanisme i la seva interpretació d’alguns dels principals escriptors de la cultura occidental. L’objectiu d’aquest article és fer un exercici de literatura com­parada per relacionar i contrastar aquestes diferents concepcions i interpretacions d’Eliot i Riba.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 21/04/21
Accepted on 21/04/21
Submitted on 21/04/21

Volume 36, Issue 1, 2021
DOI: 10.7203/caplletra.70.19999
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?