Resum

Resum: Entre el gran nombre d’edicions de la «Peregrinació del Venturós Pelegrí» ab les «Cobles de la mort» impreses a Cervera als segles XVIII-XIX, n’estudiem setze que transmeten la mateixa sèrie de gravats, en la qual es representen algunes escenes del pelegrí visionari i/o l’ànima del purgatori que se li apareix. A banda de reproduir en facsímil tota aquesta sèrie, la portada de quinze edicions i la primera pàgina conservada d’un exemplar únic acèfal, en fem una descripció bibliogràfica i ressenyem els exemplars localitzats en biblioteques d’arreu del món. Tant des del punt de vista quantitatiu com cronològic, aquesta sèrie destaca per ser la més reiterada i documentada entre totes les que s’han imprès des del segle XVII fins a l’actualitat en edicions d’aquestes obres.Paraules clau: Universitat de Cervera, poesia impresa, bibliografia, iconografia.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 20/10/15
Accepted on 20/10/15
Submitted on 20/10/15

Volume 30, Issue 2, 2015
DOI: 10.7203/caplletra.58.7138
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Times cited: 1
Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?