Abstract

Over the past few years we have been witnessing a rapid development of communication technology. The aim of this article is to find a technical solution for increasing the existent optical cable capacities. The purpose is not to replace the existing cables but to use advanced technology and to improve the economy, safety and reliability of all kinds of communications that use an optical transmission medium. Komunikacije so v zadnjih letih dosegle nesluten razvoj, tako v sociološkem kot tehničnem pogledu. Danes hoče praktično vsak komunicirati z vsakim ob vsakem času. Vsi se trudijo, da pri tern ne bi bilo ovir. Generator teh sprememb je v največji meri industrija, ki skrbi za razvoj komunikacij. Uporabniki pa se hitrim in pogostim spremembam v veliki večini izogibajo. Ko zadostijo osnovne komunikacijske potrebe, jih le stežka prepričamo v kaj novega. Od tu dalje pa tehnika ne igra več najpomembnejše vloge. Na vrsti je marketing, trgovanje, ponudbe in obljube. Članek obravnava problematiko povečanja kapacitet že izgrajene optične infrastrukture in to z uporabo inovativnih tehničnih rešitev. Uporabno vrednost tega lahko apliciramo povsod tam, kjer so kapacitete za prenos informacij že zasedene, uporabniki pa potrebujejo vedno nove storitve. Prednosti takšnega pristopa niso le ekonomske, temveč povečujejo obstoječe kapacitete, izboljšujejo varnost in zanesljivost vseh vrst komunikacij, kjer uporabljamo optične prenosne medije.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112005&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112004&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9405974?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
DOI: 10.7307/ptt.v16i6.609
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?