Abstract

La justícia és un dels pilars de l’estat del benestar i les seves actuacions tenen un gran impacte en termes econòmics. Per tant, és important avaluar les inversions en aquest àmbit per tal de posar en relleu la seva viabilitat.

Aquesta ponència mostra els resultats d’una anàlisi cost-benefici aplicat al projecte de nova oficina judicial impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La Nova Oficina Judicial (NOJ) ha estat un dels eixos centrals de l’actuació en l’àmbit de la justícia a Catalunya en els darrers anys. Es tracta d’implantar el nou model d’oficina judicial i fiscal, i desenvolupar les noves tecnologies de comunicació i gestió de la informació a l’àmbit de la Administració de justícia.

Es posa en relleu l’abast de l’impacte que pot tenir la millora de l’eficiència a la justícia. S’explica la metodologia, els resultats obtinguts i la necessitat d'aplicar tècniques d'avaluació econòmica per tal d’avaluar l’impacte tant en els comptes de l’administració com en la societat en el seu conjunt.

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 10/05/18
Accepted on 07/04/18
Submitted on 17/03/18

Licence: Other

Document Score

0

Views 20
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?