Resum

El final del segle XV és una època de canvis profunds per a la societat i per a la cultura catalana. Entre els darrers anys d’aquest segle i els primers del XVI s’ha situat la transició entre l’època daurada de les lletres catalanes i un període que s’ha anomenat durant molt de temps Decadència, i que recentment es tendeix a designar amb el nom més neutre d’edat moderna. Alguns esdeveniments importants hi confluïren, entre els quals l’aparició de la impremta, que es considera com un dels elements que va contribuir al canvi de llengua, a la progressiva substitució lingüística. L’objectiu d’aquest article és dur a terme una visió global del desenvolupament de les publicacions en català en termes quantitatius i qualitatius abans de 1601, amb l’ajuda de treballs previs i amb el nou catàleg de llibres breus «Iberian Books (IB) - Libros ibéricos. Books Published in Spanish or Portuguese or on the Iberian Peninsula before 1601. Libros publicados en español o portugués o en la Península Ibérica antes de 1601» (Wilkinson 2010), que ofereix un catàleg d’al voltant de 19.800 ítems bibliogràfics, amb referència a més de 104.000 testimonis conservats en 1.320 biblioteques de tot el món.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/11
Accepted on 30/09/11
Submitted on 30/09/11

Volume 26, Issue 2, 2011
DOI: 10.7203/caplletra.51.4708
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?