Resum

Resum: Durant el període de crisi creativa que sofreix a finals del s. XIX, Narcís Oller es dedica a la traducció. Una de les obres que tradueix és Un llibre trist, un recull factici de tres textos de Lev Tolstoi. L’estudi comparatiu de la traducció i recepció d’aquestes obres a Europa revela que Oller utilitzà dues fonts intermèdies franceses per traduir un dels textos, La mort d’Ivan Ilitx, i una sola font per als altres dos, Tres morts i La mort al camp de batalla. La comparació amb les fonts intermèdies també posa de manifest la voluntat d’Oller de fer unes traduccions ben integrades en els sistema lingu?ístic i cultural català, fins al punt de provocar la il·lusió que són textos originals. És en els diàlegs on s’evidencia d’una manera més clara el treball d’apropiació i reescriptura que fa Oller. L’oralitat que Oller imprimeix als diàlegs aproxima les seves traduccions al text original de Tolstoi, i les distancia de les traduccions franceses intermèdies, estilísticament molt més neutres.Paraules clau: traducció del rus, Narcís Oller traductor, Lev Tolstoi al català, traducció indirecta.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/01/16
Accepted on 31/01/16
Submitted on 31/01/16

Volume 31, Issue 1, 2016
DOI: 10.7203/caplletra.60.7924
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?