Resum

L’objectiu d’aquest treball és analitzar l’emergència del MD no obstant això en català. Aquesta evolució permet posar en relleu que no tot canvi en la gramàtica ha de ser estudiat des de la Teoria de la Gramaticalització, alhora que fa palesa la necessitat d’analitzar els canvis sintàctics en el context social i cultural en què es van donar. En el cas de no obstant això, l’estudi minuciós de les seves primeres ocurrències en català evidencia que, lluny de ser el resultat d’una gramaticalització, aquest marcador va sorgir com a resultat del calc gramatical d’una partícula originada en el llatí medieval.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 12/02/19
Accepted on 12/02/19
Submitted on 12/02/19

Volume 34, Issue 1, 2019
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?