Resum

Les cartes de poblament d’època moderna, molt abundants al País Valencià sobretot com a conseqüència de les repoblacions que seguiren a l’expulsió dels moriscos (1609), no han estat gens estudiades fins ara des del punt de vista lingüístic, en bona mesura perquè fins fa pocs anys no disposàvem d’un repertori significatiu d’aquesta mena de documents. Es tracta de textos de registre jurídic que incidien molt directament en la vida d’una part important de la població —també, indirectament, en la idea que la gent pogués tenir de la llengua autòctona. Aquest treball intenta fer una primera aproximació a l’estudi de les cartes de poblament valencianes del segle XVII, valorant el grau de persistència de l’ús del valencià en aquest textos, i també dels models lingüístics tradicionals.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 12/02/19
Accepted on 12/02/19
Submitted on 12/02/19

Volume 34, Issue 1, 2019
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?