Resum

Resum: Aquest article tracta de la primera premsa produïda a Catalunya: és a dir, de les relacions de successos impreses, especialment a Barcelona, que, des de finals del segle XVI, tingueren un paper clau en la creació de l’opinió pública. S’argumenta que aquella primera premsa ha de considerar-se com una celebració, explícita o bé implícita, del poder: del poder reial, del poder eclesiàstic, del poder militar, del poder civil i del poder diví. En particular, la temàtica recollida en les relacions inclou naixements, casaments i exèquies reials; beatificacions, canonitzacions, miracles i martiris; victòries contra enemics musulmans, protestants i (amb la Guerra dels Segadors) espanyols; la lluita contra el crim i el desordre; i l’acceptació de la voluntat de Déu davant desastres de la naturalesa. Mercès a la censura i l’autocensura, a Catalunya, com arreu d’Europa, no s’imprimiren males notícies.Paraules clau: relacions de successos, història de la premsa, notícies, opinió pública, celebracions del poder, censura, autocensura.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/14
Accepted on 30/09/14
Submitted on 30/09/14

Volume 29, Issue 2, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.57.6796
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?