Abstract

Les projeccions tendencials d'ingressos i despeses dels pressupostos públics posen de manifest la dificultat de donar resposta a totes les noves necessitats de la societat, el que farà necessari disposar d'una eina de priorització i de planificació de les finances públiques per tal de garantir-ne la seva sostenibilitat a llarg termini. Els sostres de despesa poder permetre millorar la planificació i l'administració dels recursos públics. 

 

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 05/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 35
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?