Resum

Resum: En aquest article analitzo la lloa ubicada després de La comedia del marqués de los Vélez (1641) al fons del Museu d’Història de Barcelona i que suposo, per la ubicació i per l’estil, que el mateix autor les va escriure totes dues amb la intenció que primerament fos representada o bé llegida la lloa i a continuació la comèdia. Pel que fa a la lloa, em dedicaré a l’autor anònim català, i concretament barceloní, que vindicarà la presa d’armes dels catalans, si bé ho farà en llengua castellana. A més, l’autor anònim escollirà el teatre —i no el pamflet propagandístic— per difondre la seva ideologia política. D’aquesta manera, la Loa de la comedia de Montjuïc es converteix en l’única obra dramàtica breu catalana de caràcter propagandístic escrita en castellà sobre la Guerra dels Segadors.Paraules clau: barroc, teatre, pamflets, propaganda, Guerra dels Segadors.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/01/16
Accepted on 31/01/16
Submitted on 31/01/16

Volume 31, Issue 1, 2016
DOI: 10.7203/caplletra.60.7923
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?