Resum

Ressenyes del Caplletra 58 (Primavera, 2015):Lesley K. Twomey: Joan Roís de Corella, Psalteri: edició crítica. Edició, estudi introductori i notes, Josep Lluís Martos. València, Institució Alfons el Magnànim, 2013 («Biblioteca d’Autors Valencians», 59), 360 pp.María Luisa Guardiola Tey: J. M. Domingo i A. Llovera (eds.), De Realisme. Aproximacions i testimonis. Lleida, Punctum («El Vuit-cents, 9»), 2013, 423 pp.John Dagenais: Rosanna Cantavella, El Facet una Ars amandi medieval; edició i estudi. València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 342 pp. («Biblioteca Sanchis Guarner», 81).Vicent Salvador: Lluís Payrató, El gest nostre de cada dia. La cultura al cos: la gestualitat emblemàtica com a patrimoni de la cultura popular. Ajuntament de Bellpuig / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 144 pp. (Obra guardonada amb el XXIV premi de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú).Bárbara Barberá Matías: Mateu Rodrigo Lizondo (ed.), Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. Textos en llengua catalana (1291-1420). Edició, estudi i índexs a cura de Mateu Rodrigo Lizondo. Selecció de textos de Jaume Riera i Sans. Preàmbuls de Carlos López Rodríguez i d’Antoni Ferrando Francés. 2 volums («Col·lecció Fonts Històriques Valencianes», 56A i 56B). Publicacions de la Universitat de València, València, 2013.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 20/10/15
Accepted on 20/10/15
Submitted on 20/10/15

Volume 30, Issue 2, 2015
DOI: 10.7203/caplletra.58.7179
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?